Đầu ghi hình Camera IP Avtech AVH312z Liên hệ 0936-304118

Đầu ghi hình Camera IP Avtech AVH312z Liên hệ 0936-304118


Đầu ghi hình Camera IP Avtech AVH312z
Đầu ghi hình Camera IP Avtech AVH312z , lắp đặt camera quan sát, lap dat camera quan sat
     Giá: 348 VNĐ+VAT
  Thông tin chi tiết
 Đầu ghi hình Camera IP Avtech AVH312z
NVR and Megapixel IP camera solution brings users clear images while video recording and playback.One LAN port.HDMI output 1920 x1080

Up to 12 Channels with a 12-port hub .It supports 1920*1080 REAL HDMI service, giving the best image quality on LCD / LED monitors. Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tới 3000GB

  CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI KHÁC

Giá : 314 VNĐ+VAT

Giá : 295 VNĐ+VAT

Giá : 466 VNĐ+VAT

Giá : 410 VNĐ+VAT

Giá : 310 VNĐ+VAT

Giá : 452 VNĐ+VAT

Giá : 362 VNĐ+VAT

Giá : 276 VNĐ+VAT

Giá : 177 VNĐ+VAT

Giá : 124 VNĐ+VAT

Giá : 119 VNĐ+VAT

Giá : 276 VNĐ+VAT

Giá : 238 VNĐ+VAT

Giá : 224 VNĐ+VAT

Giá : 162 VNĐ+VAT

Giá : 342 VNĐ+VAT

Giá : 410 VNĐ+VAT

Giá : 238 VNĐ+VAT

Giá : 295 VNĐ+VAT

Giá : 190 VNĐ+VAT

Giá : 223 VNĐ+VAT

Giá : 153 VNĐ+VAT

Giá : 219 VNĐ+VAT

Giá : 153 VNĐ+VAT

Giá : 247 VNĐ+VAT

Giá : 240 VNĐ+VAT

Giá : 179 VNĐ+VAT

Giá : 74 VNĐ+VAT

Giá : 72 VNĐ+VAT

Giá : 43 VNĐ+VAT

Giá : 43 VNĐ+VAT

Giá : 84 VNĐ+VAT

Giá : 78 VNĐ+VAT

Giá : 71 VNĐ+VAT

Giá : 62 VNĐ+VAT

Giá : 60 VNĐ+VAT

Giá : 520 VNĐ+VAT

Giá : 667 VNĐ+VAT

Giá : 605 VNĐ+VAT

Giá : 178 VNĐ+VAT

Giá : 114 VNĐ+VAT

Giá : 134 VNĐ+VAT

Giá : 214 VNĐ+VAT

Giá : 214 VNĐ+VAT

Giá : 143 VNĐ+VAT

Giá : 114 VNĐ+VAT

Giá : 126 VNĐ+VAT

Giá : 95 VNĐ+VAT

Giá : 79 VNĐ+VAT

Giá : 105 VNĐ+VAT

Giá : 69 VNĐ+VAT

Giá : 32 VNĐ+VAT

Giá : 73 VNĐ+VAT

Giá : 83 VNĐ+VAT

Giá : 42 VNĐ+VAT

Giá : 42 VNĐ+VAT

Giá : 42 VNĐ+VAT

Giá : 44 VNĐ+VAT

Giá : 64 VNĐ+VAT

Giá : 61 VNĐ+VAT

Giá : 48 VNĐ+VAT

Giá : 50 VNĐ+VAT

Giá : 54 VNĐ+VAT

Giá : 65 VNĐ+VAT

Giá : 76 VNĐ+VAT

Quản lý tư vấn bán hàng xin liên hệ : Nguyễn Anh Vũ : 0902133667 - 0936304118